Chudobná dielnička

Ručná drevená brúska v dielni. Domček v skanzene Pribylina.