Otvorená zásuvka

Konštrukcia zásuvky so spojom bez skrutiek či klincov